Номер дела Наименование документа Дата судебного заседания Наименование организации-должника Наименование заявителя Дата засед Доступно для заявки Работает с физ.лицами Работает с юр.лицами
А01-2154/21 27.06.2023 Маньковская Т.В. 27.06.2023 Да Да Нет
А41-36119/23 29.06.2023 Россинская Е.В. 29.06.2023 Нет Да Нет
А43-13309/23 17.08.2023 Белова Е.А. 17.08.2023 Нет Да Нет
А55-29188/17 21.06.2023 Дроздов П.К. 21.06.2023 Да Да Нет
А43-14300/23 07.08.2023 Костанян Л.В. 07.08.2023 Нет Да Нет
А65-14350/23 12.07.2023 Зайнуллин Л.А. 12.07.2023 Нет Да Нет
А50-12762/23 19.07.2023 Козлов А.В. 19.07.2023 Нет Да Нет
А67-3834/23 16.06.2023 Глазачева Ю.Г. 16.06.2023 Нет Да Нет
А56-48083/23 01.08.2023 Черепанов А.В. 01.08.2023 Нет Да Нет
А03-5582/23 30.06.2023 Черных Ю.В. 30.06.2023 Да Да Нет
А72-2750/23 01.01.1970 Воробьева М.В. 01.01.1970 Да Да Нет
А03-9217/20 21.06.2023 Денюков С.В. 21.06.2023 Да Да Нет
А42-4426/23 27.06.2023 Тютюник Я.Ю. 27.06.2023 Нет Да Нет
А19-9288/23 26.07.2023 Мазуренко Д.О. 26.07.2023 Нет Да Нет
А19-8384/23 31.07.2023 Решетов М.К. 31.07.2023 Нет Да Нет
А42-4369/23 27.06.2023 Виноградова Ю.А. 27.06.2023 Нет Да Нет
А60-6788/23 12.07.2023 Лысенкова Л.Н. 12.07.2023 Да Да Нет
А03-1389/23 26.06.2023 Чернова Н.С. 26.06.2023 Да Да Нет
А19-11364/23 26.06.2023 Силионова А.Х. 26.06.2023 Нет Да Нет
А19-10025/23 20.06.2023 Соловьева О.В. 20.06.2023 Нет Да Нет
А70-4319/23 11.07.2023 Рылов И.С. 11.07.2023 Да Да Нет
А73-8049/23 25.07.2023 Рахманова Е.А. 25.07.2023 Да Да Нет
А76-15262/23 20.06.2023 Тимошкина З.Ш. АО "Россельхозбанк" 20.06.2023 Нет Да Нет
А82-6547/23 09.08.2023 Сергеева М.И. 09.08.2023 Нет Да Нет
А41-32728/23 15.06.2023 Егоров И.С. 15.06.2023 Нет Да Нет
А43-13128/23 07.08.2023 Варзаева Н.А. 07.08.2023 Нет Да Нет
А12-11204/23 29.06.2023 Станкевич Е.А. 29.06.2023 Нет Да Нет
А43-13754/23 13.07.2023 Казаров В.Н. 13.07.2023 Нет Да Нет
А43-13934/23 12.07.2023 Ким И.В. 12.07.2023 Нет Да Нет
А03-13783/22 22.06.2023 Старчак С.Д. 22.06.2023 Да Да Нет
А56-48210/23 01.08.2023 Вавилов И.А. 01.08.2023 Нет Да Нет
А65-14594/23 21.06.2023 Шайхутдинова Н.А. 21.06.2023 Нет Да Нет
А53-7723/23 29.06.2023 Казанцев С.С. АО "Тинькофф Банк" 29.06.2023 Нет Да Нет
А41-24329/23 15.06.2023 Медведев П.А. 15.06.2023 Нет Да Нет
А60-39471/22 14.06.2023 Воробьева О.Ю. 14.06.2023 Да Да Нет
А70-5705/23 12.07.2023 Тимиргалиев Р.Т. 12.07.2023 Да Да Нет
А12-12573/23 28.06.2023 Галда А.А. 28.06.2023 Нет Да Нет
А41-44446/23 29.06.2023 Сычева Н.В. 29.06.2023 Нет Да Нет
А41-27524/23 18.07.2023 Подольский Н.В. 18.07.2023 Нет Да Нет
А51-19404/21 04.07.2023 Батулькина М.Ф. 04.07.2023 Да Да Нет
А55-18672/21 07.06.2023 Разживайкин Р.В. 07.06.2023 Да Да Нет
А58-4648/23 20.06.2023 Томашевская К.П. 20.06.2023 Нет Да Нет
А55-15708/23 26.06.2023 Боброва Т.В. 26.06.2023 Нет Да Нет
А54-4412/23 27.06.2023 Кошкина А.Ю. 27.06.2023 Нет Да Нет
А41-26962/23 13.06.2023 Упоров Е.С. 13.06.2023 Нет Да Нет
А53-4559/23 15.08.2023 Бердышев А.П. 15.08.2023 Нет Да Нет
А78-5996/23 15.08.2023 Павленко Н.Ф. 15.08.2023 Нет Да Нет
А78-5995/23 10.08.2023 Дегтярев Р.В. 10.08.2023 Нет Да Нет
А72-5814/23 21.06.2023 Тюрев М.В. 21.06.2023 Нет Да Нет
А53-16654/23 10.07.2023 Мельниченко Е.В. 10.07.2023 Нет Да Нет
А53-17643/23 08.08.2023 Алентьева А.Е. 08.08.2023 Нет Да Нет
А53-17641/23 08.08.2023 Парыгина А.В. 08.08.2023 Нет Да Нет
А76-14175/18 06.07.2023 Аитов К.М. 06.07.2023 Да Да Нет
А54-4414/23 24.07.2023 Чиркова М.Н. 24.07.2023 Нет Да Нет
А41-80166/22 06.06.2023 Жилякова И.Ю. 06.06.2023 Да Да Нет
А54-4450/23 28.06.2023 Выграновская О.Ю. 28.06.2023 Нет Да Нет
А73-7709/23 27.06.2023 Хамшатова Л.П. 27.06.2023 Нет Да Нет
А55-31282/16 28.06.2023 Савинцев И.Г. 28.06.2023 Да Да Нет
А58-4580/23 21.06.2023 Сафьянников И.А. 21.06.2023 Нет Да Нет
А19-10537/23 23.06.2023 Лисовский И.Н. 23.06.2023 Нет Да Нет
А19-10566/23 21.06.2023 Веселова Е.А. 21.06.2023 Нет Да Нет
А55-15710/23 28.06.2023 Косова Ю.Н. 28.06.2023 Нет Да Нет
А63-9220/23 28.06.2023 Ситников В.В. 28.06.2023 Нет Да Нет
А55-16357/23 28.06.2023 Глухова М.К. 28.06.2023 Нет Да Нет
А66-3256/22 19.06.2023 Поддубной И.Г. 19.06.2023 Да Да Нет
А35-6026/22 13.07.2023 Авдали М.С. 13.07.2023 Да Да Нет
А35-2677/22 13.07.2023 Салова К.Г. 13.07.2023 Да Да Нет
А32-16731/19 11.07.2023 Бондаренко Л.В. 11.07.2023 Да Да Нет
А40-113359/23 04.07.2023 Петрушина М.А. 04.07.2023 Нет Да Нет
А36-4391/23 23.08.2023 Фролова Е.А. 23.08.2023 Нет Да Нет
А60-34584/22 20.06.2023 Репин К.С. 20.06.2023 Да Да Нет
А68-221/21 02.08.2023 Глазков А.Ю. 02.08.2023 Да Да Нет
А68-5279/21 07.08.2023 Левин К.А. 07.08.2023 Да Да Нет
А71-9081/23 28.06.2023 Полянских М.И. 28.06.2023 Нет Да Нет
А45-17641/21 23.06.2023 Елчуев Э.З.о. 23.06.2023 Да Да Нет
А32-36408/22 11.07.2023 Федотов В.В. 11.07.2023 Нет Да Нет
А14-3652/23 13.06.2023 Церунян Т.А. 13.06.2023 Нет Да Нет
А57-17707/22 13.06.2023 Гармотька О.С. 13.06.2023 Нет Да Нет
А68-6621/22 14.06.2023 Береговский С.И. 14.06.2023 Нет Да Нет
А41-1606/22 29.05.2023 Маркин Р.А. 29.05.2023 Нет Да Нет
А14-5546/23 14.06.2023 Чуркина Г. 14.06.2023 Нет Да Нет
А41-34482/23 14.06.2023 Махмудова М.А. 14.06.2023 Нет Да Нет
А45-12811/23 14.06.2023 Каримов А.Р. 14.06.2023 Нет Да Нет
А06-814/23 14.06.2023 Низяев М.А. 14.06.2023 Нет Да Нет
А07-8419/23 14.06.2023 Сухорукова А.Н. 14.06.2023 Нет Да Нет
А41-32365/23 14.06.2023 Бушеленков И.И. 14.06.2023 Нет Да Нет
А40-56690/23 15.06.2023 Тимакова А.А. 15.06.2023 Нет Да Нет
А33-1776/23 09.08.2023 Горбунова О.И. 09.08.2023 Да Да Нет
А53-42353/20 06.07.2023 Крецу А.Л. 06.07.2023 Да Да Нет
А70-7301/22 08.06.2023 Горбачева А.С. 08.06.2023 Да Да Нет
А12-4811/21 22.06.2023 Бородина А.Г. 22.06.2023 Да Да Нет
А07-9344/23 05.07.2023 Думанский А.А. 05.07.2023 Да Да Нет
А51-8614/23 22.06.2023 Шикова О.Н. 22.06.2023 Нет Да Нет
А65-13847/23 22.06.2023 Гурина В.В. 22.06.2023 Нет Да Нет
А56-39841/23 06.07.2023 Коновалова В.А. 06.07.2023 Нет Да Нет
А56-35123/23 17.08.2023 Зинченко С.А. 17.08.2023 Нет Да Нет
А65-5705/22 22.06.2023 Рыженков М.В. 22.06.2023 Да Да Нет
А32-19988/23 05.07.2023 Балакший А.А. 05.07.2023 Нет Да Нет
А41-15787/23 08.06.2023 Мирзабекова Е.А. 08.06.2023 Да Да Нет
А53-16111/23 04.07.2023 Ерошенко В.А. 04.07.2023 Нет Да Нет
А65-12881/23 19.06.2023 Заббарова Л.Р. 19.06.2023 Нет Да Нет
А41-42646/23 29.06.2023 Захаров А.С. 29.06.2023 Нет Да Нет
А55-26921/20 21.06.2023 Костычева Н.В. 21.06.2023 Да Да Нет
А41-26148/23 24.07.2023 Митрофанов М.А. 24.07.2023 Нет Да Нет
А41-41234/23 06.07.2023 Будилова Е.В. 06.07.2023 Нет Да Нет
А41-22985/23 29.06.2023 Барашков С.Н. 29.06.2023 Нет Да Нет
А41-98773/18 20.06.2023 Гробов С.В. 20.06.2023 Да Да Нет
А41-44403/23 27.06.2023 Закарьяева Г.А. 27.06.2023 Нет Да Нет
А41-36132/23 29.06.2023 Махарадзе Г. 29.06.2023 Нет Да Нет
А66-3611/23 26.06.2023 Баранов С.А. 26.06.2023 Нет Да Нет
А36-845/23 13.06.2023 Нефедова А.Ю. 13.06.2023 Да Да Нет
А41-16212/22 03.07.2023 Озеров Д.В. 03.07.2023 Нет Да Нет
А32-22869/23 09.08.2023 Лесной В.Е. 09.08.2023 Нет Да Нет
А68-8061/20 10.07.2023 Панин М.В. 10.07.2023 Да Да Нет
А76-2682/17 28.06.2023 Лопаков О.А. 28.06.2023 Да Да Нет
А40-147349/21 24.07.2023 Лаврентьев М.И. 24.07.2023 Да Да Нет
А53-17953/23 21.06.2023 Макаренко Л.В. 21.06.2023 Нет Да Нет
А53-17389/23 04.07.2023 Ланцев А.В. 04.07.2023 Нет Да Нет
А43-13668/22 15.08.2023 Юльген О.А. 15.08.2023 Да Да Нет
А53-78/23 19.06.2023 Карташова О.В. 19.06.2023 Да Да Нет
А53-18591/22 20.06.2023 Климова Е.В. 20.06.2023 Да Да Нет
А76-30840/18 06.06.2023 Рукосуева А.Э. 06.06.2023 Да Да Нет
А53-34996/21 15.08.2023 Емельяненко А.В. 15.08.2023 Да Да Нет
А01-2133/23 20.06.2023 Шегай В.С. 20.06.2023 Нет Да Нет
А07-7590/23 16.06.2023 Фролова Г.П. 16.06.2023 Нет Да Нет
А60-25826/23 20.06.2023 Селиванова Е.В. 20.06.2023 Нет Да Нет
А41-5819/22 31.07.2023 Акилов М.И. 31.07.2023 Да Да Нет
А41-41023/23 15.06.2023 Есипов Д.В. 15.06.2023 Нет Да Нет
А40-109573/21 12.07.2023 Тимохина О.С. 12.07.2023 Да Да Нет
А40-224931/20 01.08.2023 Висторопский Ю.А. 01.08.2023 Да Да Нет
А40-242494/22 10.07.2023 Шимко Т.А. 10.07.2023 Да Да Нет
А40-76548/23 10.07.2023 Зарубский Е.В. 10.07.2023 Нет Да Нет
А45-7066/22 05.06.2023 Ермолов В.В. 05.06.2023 Да Да Нет
А03-4725/23 09.06.2023 Бондырева Е.В. 09.06.2023 Да Да Нет
А22-1332/23 26.06.2023 Мучкаев Б.В. 26.06.2023 Нет Да Нет
А27-1694/21 19.06.2023 Солкарян А.Г. 19.06.2023 Да Да Нет
А27-2886/22 19.06.2023 Колесник И.В. 19.06.2023 Да Да Нет
А52-3350/21 06.07.2023 Галкин В.В. 06.07.2023 Да Да Нет
А53-37219/19 17.07.2023 Селин С.С. 17.07.2023 Да Да Нет
А11-5210/21 15.06.2023 Кузнецов Д.В. 15.06.2023 Да Да Нет
А40-105925/23 26.06.2023 Сергеев С.В. 26.06.2023 Нет Да Нет
А32-18028/23 22.06.2023 Пыханова М.В. 22.06.2023 Нет Да Нет
А23-4150/23 26.06.2023 Абдуллаева Ш.Р. 26.06.2023 Нет Да Нет
А60-25977/23 26.06.2023 Телегин Д.В. 26.06.2023 Нет Да Нет
А40-107424/23 07.07.2023 Иванов И.Н. 07.07.2023 Нет Да Нет
А41-17084/23 07.06.2023 Филатов И.Е. 07.06.2023 Нет Да Нет
А41-42060/23 22.06.2023 Ваняшина Е.М. 22.06.2023 Нет Да Нет
А40-235845/20 11.07.2023 Куранов В.М. 11.07.2023 Да Да Нет
А41-15162/23 07.06.2023 Степанова А.И. 07.06.2023 Нет Да Нет
А45-12309/20 05.06.2023 Капанюк Р.Г. 05.06.2023 Да Да Нет
А07-15265/23 04.09.2023 Раюллин М.А. 04.09.2023 Нет Да Нет
А52-2195/22 12.07.2023 Гуков П.Н. 12.07.2023 Да Да Нет
А10-7535/22 19.06.2023 Шодоев Ж.Д. АО "Росагролизинг" 19.06.2023 Да Да Нет
А32-5966/20 15.08.2023 Погребцова Н.И. 15.08.2023 Да Да Нет
А32-4170/23 05.07.2023 Сатайкина Н.В. 05.07.2023 Да Да Нет
А60-34242/20 13.06.2023 Фотеева Г.В. 13.06.2023 Да Да Нет
А56-23042/23 22.06.2023 Васичкин С.А. 22.06.2023 Да Да Нет
А33-30501/21 21.08.2023 Сафонова Т.М. 21.08.2023 Да Да Нет
А53-34057/17 08.08.2023 Ракло А.В. 08.08.2023 Да Да Нет
А82-3389/23 26.07.2023 Вишневский Я.Р. 26.07.2023 Да Да Нет
А14-4946/22 Субботина М.И. Нет Да Нет
А22-1450/23 08.06.2023 Очирова Г.В. 08.06.2023 Нет Да Нет
А40-88177/23 09.06.2023 Большакова Н.М. 09.06.2023 Нет Да Нет
А51-5241/23 07.06.2023 Федоров В.С. 07.06.2023 Нет Да Нет
А40-46078/23 06.06.2023 Сосунов С.Я. 06.06.2023 Нет Да Нет
А76-6883/23 05.06.2023 Егоров А.П. 05.06.2023 Нет Да Нет
А36-4283/23 23.08.2023 Булавина Г.В. 23.08.2023 Да Да Нет
А60-3171/21 09.06.2023 Икромов У.У. 09.06.2023 Да Да Нет
А22-1492/23 08.06.2023 Сариева Б.А. 08.06.2023 Нет Да Нет
А61-4106/20 24.07.2023 Васильев В.В. 24.07.2023 Да Да Нет
А40-102587/23 10.07.2023 Солох М.Н. 10.07.2023 Нет Да Нет
А54-4266/23 12.07.2023 Ивина Е.М. 12.07.2023 Нет Да Нет
А54-4264/23 21.06.2023 Карпунова Г.Н. 21.06.2023 Нет Да Нет
А32-21908/23 27.07.2023 Пустоварова Е.А. 27.07.2023 Нет Да Нет
А40-109681/23 18.07.2023 Торосян Н.К. 18.07.2023 Нет Да Нет
А40-213438/22 19.07.2023 Михеев О.Ю. 19.07.2023 Нет Да Нет
А40-17430/20 07.06.2023 Сыч И.В. 07.06.2023 Нет Да Нет
А19-17471/21 19.06.2023 Макарова Л.Е. 19.06.2023 Нет Да Нет
А55-15587/23 19.06.2023 Воронкова О.С. 19.06.2023 Нет Да Нет
А41-41747/23 21.06.2023 Девяткин И.В. 21.06.2023 Нет Да Нет
А41-43660/23 26.06.2023 Перенджиева Н.Н. 26.06.2023 Нет Да Нет
А65-13647/23 03.07.2023 Сафарова И.А. 03.07.2023 Нет Да Нет
А40-113593/23 20.07.2023 Бабаева А.М.к. 20.07.2023 Нет Да Нет
А40-101473/23 14.08.2023 Кокунова Е.А. 14.08.2023 Нет Да Нет
А40-94417/23 19.07.2023 Филатов Г.В. 19.07.2023 Нет Да Нет
А53-15826/23 22.06.2023 Мораки А.И. ДИЗО г. Ростов-на-Дону 22.06.2023 Нет Да Нет
А46-18116/21 27.07.2023 Вальтер О.Ф. 27.07.2023 Да Да Нет
А76-14776/23 14.06.2023 Полякова М.А. 14.06.2023 Нет Да Нет
А53-16651/23 25.07.2023 Еремин Н.А. 25.07.2023 Нет Да Нет
А53-15825/23 10.07.2023 Ромашкин О.А. ДИЗО г. Ростов-на-Дону 10.07.2023 Нет Да Нет
А24-1245/23 19.06.2023 Калужина Я.М. 19.06.2023 Нет Да Нет
А72-17100/21 06.06.2023 Якубов В.Н. 06.06.2023 Да Да Нет
А78-5793/23 15.08.2023 Галимон Ю.В. 15.08.2023 Нет Да Нет
А34-14968/21 13.06.2023 Чернышева М.В. 13.06.2023 Да Да Нет
А19-8271/23 26.06.2023 Шалдеев В.В. 26.06.2023 Да Да Нет
А70-4586/23 09.06.2023 Дамиров Р.Н.о. 09.06.2023 Да Да Нет
А55-20514/22 26.06.2023 Михайленко А.Н. 26.06.2023 Да Да Нет
А60-20215/23 20.06.2023 Рябков В.Ю. 20.06.2023 Да Да Нет
А58-4517/23 15.08.2023 Алещенко В.А. 15.08.2023 Нет Да Нет
А56-42240/23 17.07.2023 Казимиронец С.А. 17.07.2023 Нет Да Нет
А43-13445/23 17.07.2023 Янаева Л.Ф. 17.07.2023 Нет Да Нет
А40-111516/23 26.07.2023 Резник М.А. 26.07.2023 Нет Да Нет
А50-11626/23 17.07.2023 Пономарева М.В. 17.07.2023 Нет Да Нет
А67-16/22 19.06.2023 Цалко В.В. 19.06.2023 Да Да Нет
А70-1666/23 06.06.2023 Пономарева С.А. 06.06.2023 Да Да Нет
А09-5671/22 07.06.2023 Хайкин Е.Е. 07.06.2023 Нет Да Нет
А48-1050/22 08.06.2023 Прокопьева М.В. 08.06.2023 Нет Да Нет
А60-25295/23 14.06.2023 Боярских Д.В. 14.06.2023 Нет Да Нет
А55-15712/23 21.06.2023 Варламова Е.А. 21.06.2023 Нет Да Нет
А55-15711/23 21.06.2023 Барсков А.С. 21.06.2023 Да Да Нет
А79-3331/23 28.06.2023 Гончарова И.А. 28.06.2023 Нет Да Нет
А79-72/21 17.07.2023 Федорова Н.А. 17.07.2023 Да Да Нет
А41-74911/20 20.06.2023 Фролов Л.И. 20.06.2023 Да Да Нет
А41-43442/23 29.06.2023 Левашова А.В. 29.06.2023 Нет Да Нет
А65-768/20 14.06.2023 Мостовой И.В. 14.06.2023 Да Да Нет
А07-2786/22 05.06.2023 Хуснутдинова Е.В. 05.06.2023 Да Да Нет
А70-20199/20 14.06.2023 Усаченко А.П. 14.06.2023 Да Да Нет
А42-4244/23 15.06.2023 Груздова Е.А. 15.06.2023 Нет Да Нет
А50-11645/23 13.07.2023 Попова Н.К. 13.07.2023 Нет Да Нет
А03-12338/22 16.06.2023 Лебедев Л.В. 16.06.2023 Да Да Нет
А41-41009/23 14.06.2023 Шпакова В.П. 14.06.2023 Нет Да Нет
А45-12809/23 06.06.2023 Лашин Е.В. 06.06.2023 Да Да Нет
А12-34069/21 22.06.2023 Шалотенко А.В. 22.06.2023 Да Да Нет
А22-1368/23 08.06.2023 Ванькаев А.М. АО "Россельхозбанк" 08.06.2023 Да Да Нет
А75-9197/23 26.06.2023 Водопьянова А.Н. 26.06.2023 Нет Да Нет
А41-38998/23 07.07.2023 Денисова З.И. 07.07.2023 Нет Да Нет
А54-1213/21 20.06.2023 Иванова И.И. 20.06.2023 Да Да Нет
А73-7487/23 21.06.2023 Егоровский М.А. 21.06.2023 Нет Да Нет
А75-9031/23 07.06.2023 Котяш В.С. 07.06.2023 Нет Да Нет
А40-86783/23 07.07.2023 Лебедев Д.К. 07.07.2023 Нет Да Нет
А40-107748/23 25.07.2023 Никитина О.С. 25.07.2023 Нет Да Нет
А75-8747/23 28.06.2023 Митькин С.Н. 28.06.2023 Нет Да Нет
А75-8664/23 06.07.2023 Одилов М.С. 06.07.2023 Нет Да Нет
А58-118/22 13.06.2023 Шестаков А.А. Шестакова Д.М. 13.06.2023 Да Да Нет
А56-38987/23 10.07.2023 Стротюк С.В. 10.07.2023 Да Да Нет
А41-60209/20 07.06.2023 Горелов Т.Ф. 07.06.2023 Да Да Нет
А41-36219/23 26.07.2023 Попов В.М. 26.07.2023 Нет Да Нет
А41-30391/23 07.06.2023 Рязанова В.П. 07.06.2023 Нет Да Нет
А41-27266/23 27.06.2023 Вавилова А.Р. 27.06.2023 Нет Да Нет
А41-29797/23 07.06.2023 Абрамова В.Ю. 07.06.2023 Нет Да Нет
А32-23632/23 10.07.2023 Евтушенко Н.В. 10.07.2023 Нет Да Нет
А18-2017/22 07.06.2023 Салсанов У.И. 07.06.2023 Нет Да Нет
А13-3371/23 20.06.2023 Зырин И.А. ООО "АвтоМаркет" 20.06.2023 Да Да Нет
А03-18481/21 14.06.2023 Лисица В.И. 14.06.2023 Да Да Нет
А71-8442/23 20.06.2023 Ласкова С.В. 20.06.2023 Нет Да Нет
А49-5015/23 14.06.2023 Куприянов А.А. 14.06.2023 Нет Да Нет
А41-32385/23 19.06.2023 Бушная Г.А. 19.06.2023 Нет Да Нет
А41-43382/23 29.06.2023 Земскова О.А. 29.06.2023 Нет Да Нет
А41-42899/23 29.06.2023 Грибанов А.В. 29.06.2023 Нет Да Нет
А60-62787/22 15.06.2023 Зарецких Л.В. 15.06.2023 Да Да Нет
А40-94407/23 02.08.2023 Михайлова О.П. 02.08.2023 Нет Да Нет
А41-39192/23 04.07.2023 Игнатова А.С. 04.07.2023 Нет Да Нет
А41-55104/21 08.08.2023 Миллер А.Н. 08.08.2023 Да Да Нет
А66-4631/21 07.06.2023 Осипов А.В. 07.06.2023 Нет Да Нет
А53-17628/21 22.06.2023 Гринько Л.Л. 22.06.2023 Да Да Нет
А72-6188/21 06.07.2023 Хасанов А.И. 06.07.2023 Да Да Нет
А73-7207/23 19.06.2023 Смирдов И.А. 19.06.2023 Нет Да Нет
А40-111040/23 06.09.2023 Чуева О.А. 06.09.2023 Нет Да Нет
А40-106857/23 10.07.2023 Кошелев А.С. 10.07.2023 Нет Да Нет
А40-83043/23 31.07.2023 Чечель И.В. 31.07.2023 Нет Да Нет
А40-111735/23 18.07.2023 Кушаков Т.С. 18.07.2023 Нет Да Нет
А40-110248/23 10.07.2023 Фетищев А.В. 10.07.2023 Нет Да Нет
А40-109781/23 19.07.2023 Лясота Е.С. 19.07.2023 Нет Да Нет
А40-109884/23 04.07.2023 Цанавы Б.А. 04.07.2023 Нет Да Нет
А12-11970/23 21.06.2023 Бочаров С.Г. 21.06.2023 Нет Да Нет
А31-5472/23 10.07.2023 Оганесян Д.Г. 10.07.2023 Нет Да Нет
А13-16160/22 01.08.2023 Верещагина Н.В. 01.08.2023 Да Да Нет
А31-15854/21 04.07.2023 Федорова Е.И. 04.07.2023 Да Да Нет
А54-4193/23 29.06.2023 Моторина В.С. 29.06.2023 Нет Да Нет
А07-399/23 21.06.2023 Федорова Е.Л. 21.06.2023 Да Да Нет
А42-4008/23 28.06.2023 Ефанов С.П. 28.06.2023 Нет Да Нет
А27-14885/22 13.06.2023 Шиликовская А.В. 13.06.2023 Да Да Нет
А69-1021/23 08.06.2023 Чамыш Ш.Э-о. 08.06.2023 Да Да Нет
А75-1358/22 05.06.2023 Казимагамедов Т.А. 05.06.2023 Да Да Нет
А56-8873/22 08.06.2023 Малышева О.А. 08.06.2023 Да Да Нет
А45-12317/23 08.06.2023 Савенкова И.С. 08.06.2023 Нет Да Нет
А66-8377/22 14.07.2023 Мигунов В.Н. 14.07.2023 Да Да Нет
А47-11649/22 27.06.2023 Долбня В.Г. 27.06.2023 Да Да Нет
А55-12446/23 14.06.2023 Флоренцев В.В. АО "ИНТРА" 14.06.2023 Нет Да Нет
А40-104898/23 03.08.2023 Кушнер Е.Н. 03.08.2023 Нет Да Нет
А41-40595/23 22.06.2023 Мещерякова Г.И. 22.06.2023 Нет Да Нет
А32-43770/21 12.07.2023 Лесных Н.П. 12.07.2023 Да Да Нет
А53-8468/21 29.06.2023 Пухов К.В. 29.06.2023 Да Да Нет
А53-26603/21 10.07.2023 Кузнецов В.В. 10.07.2023 Да Да Нет
А32-50558/19 21.06.2023 Крджонян А.Б. 21.06.2023 Да Да Нет
А82-20648/19 31.07.2023 Андреев В.Н. 31.07.2023 Да Да Нет
А82-13788/20 31.07.2023 Бахарев А.В. 31.07.2023 Да Да Нет
А40-51951/21 20.06.2023 Кулешов И.А. 20.06.2023 Да Да Нет
А41-30855/23 30.05.2023 Кузнецов Р.А. 30.05.2023 Нет Да Нет
А53-16113/23 19.06.2023 Бровко К.А. 19.06.2023 Нет Да Нет
А60-54705/22 23.06.2023 Матвеева И.А. 23.06.2023 Да Да Нет
А71-2519/23 30.05.2023 Трошков О.Г. 30.05.2023 Да Да Нет
А32-18430/20 26.06.2023 Корнюшенко Н.В. 26.06.2023 Да Да Нет
А54-4119/23 20.06.2023 Забиров М.А. 20.06.2023 Нет Да Нет
А03-5293/23 30.05.2023 Акимова В.С. 30.05.2023 Да Да Нет
А27-28113/19 13.06.2023 Косухина О.В. 13.06.2023 Да Да Нет
А40-74915/23 23.06.2023 Савченко М.В. 23.06.2023 Нет Да Нет
А47-7638/23 20.06.2023 Киселев Г.С. АО КБ "Форштадт" 20.06.2023 Нет Да Нет
А40-107345/23 26.06.2023 Золин Н.В. 26.06.2023 Нет Да Нет
А55-13354/23 17.07.2023 Фатехов Э.Р. 17.07.2023 Нет Да Нет
А78-5655/23 10.08.2023 Патрина Т.И. 10.08.2023 Нет Да Нет
А55-13350/23 31.05.2023 Столярова Н.В. 31.05.2023 Нет Да Нет
А34-17810/22 19.06.2023 Одинцов С.В. 19.06.2023 Да Да Нет
А55-36170/20 03.07.2023 Костин А.В. 03.07.2023 Да Да Нет
А55-6354/20 29.05.2023 Подоплелов Ю.Н. 29.05.2023 Да Да Нет
А70-10263/23 06.07.2023 Сагандыкова С.К. 06.07.2023 Нет Да Нет
А34-17811/22 19.06.2023 Гилева Е.Н. 19.06.2023 Да Да Нет
А52-1496/22 08.06.2023 Смирнов С.А. 08.06.2023 Да Да Нет
А53-16332/23 11.07.2023 Карапетян А.Д. 11.07.2023 Нет Да Нет
А51-13633/20 01.08.2023 Швидков Д.А. 01.08.2023 Да Да Нет
А32-20845/23 01.08.2023 Кудасов И.С. 01.08.2023 Нет Да Нет
А28-227/20 19.06.2023 Лермонт С.С. 19.06.2023 Да Да Нет
А61-1977/21 07.06.2023 Гасиев З.Н. 07.06.2023 Да Да Нет
А23-864/23 29.05.2023 Тимофеева О.А. 29.05.2023 Нет Да Нет
А23-11491/22 01.06.2023 Демин М.Ю. 01.06.2023 Нет Да Нет
А10-7044/22 25.07.2023 Россов О.В. 25.07.2023 Нет Да Нет
А53-11251/23 22.06.2023 Воронова Л.Ф. 22.06.2023 Да Да Нет
А53-44035/23 22.06.2023 Шилова Е.Л. 22.06.2023 Да Да Нет
А76-14324/22 06.07.2023 Хасанова Р.Н. 06.07.2023 Да Да Нет
А59-1040/22 27.07.2023 Макарова Н.Н. 27.07.2023 Да Да Нет
А53-16045/23 14.06.2023 Кошманов Д.В. 14.06.2023 Нет Да Нет
А03-7197/23 09.06.2023 Рыженко А.В. 09.06.2023 Нет Да Нет
А53-15754/23 29.06.2023 Тулинова Н.В. 29.06.2023 Нет Да Нет
А11-10710/22 19.06.2023 Пухова Е.В. 19.06.2023 Да Да Нет
А41-38890/23 15.06.2023 Терещенкова Ю.А. 15.06.2023 Нет Да Нет
А32-43175/17 22.06.2023 Никулин Д.М. 22.06.2023 Да Да Нет
А53-16062/23 20.06.2023 Оганесян Л.Р. 20.06.2023 Нет Да Нет
А26-2383/23 05.06.2023 Моисейчик С.В. 05.06.2023 Нет Да Нет
А07-12728/23 14.08.2023 Фазелбакова М.Н. 14.08.2023 Нет Да Нет
А41-33314/23 15.06.2023 Пчельникова Л.В. 15.06.2023 Нет Да Нет
А32-27307/21 03.07.2023 Бут А.С. 03.07.2023 Да Да Нет
А41-41711/23 11.07.2023 Тормозов А.В. 11.07.2023 Нет Да Нет
А40-110424/23 13.07.2023 Патлах В.В. 13.07.2023 Нет Да Нет
А45-12308/20 31.05.2023 Нестеров А.И. 31.05.2023 Да Да Нет
А79-2664/17 13.07.2023 Кунашко Д.Е. 13.07.2023 Да Да Нет
А32-45033/19 10.07.2023 Шкурко О.А. 10.07.2023 Да Да Нет
А73-7078/23 30.05.2023 Юшенко Г.В. 30.05.2023 Нет Да Нет
А22-1237/23 02.06.2023 Шараев Н.М. 02.06.2023 Нет Да Нет
А41-26048/23 30.05.2023 Моднова Л.В. 30.05.2023 Нет Да Нет
А40-39476/23 31.05.2023 Либерте О.А. 31.05.2023 Нет Да Нет
А41-12066/23 31.05.2023 Пузиков С.Н. 31.05.2023 Нет Да Нет
А41-17484/21 29.05.2023 Табакова А.В. 29.05.2023 Нет Да Нет
А41-4149/22 29.05.2023 Дадеко А.О. 29.05.2023 Нет Да Нет
А56-97407/21 30.05.2023 Анцупова К.В. 30.05.2023 Нет Да Нет
А70-16051/22 30.05.2023 Белова С.М. 30.05.2023 Нет Да Нет
А63-4031/23 01.06.2023 Данилевский М.М. 01.06.2023 Нет Да Нет
А63-5278/23 01.06.2023 Базаева М.Г. 01.06.2023 Нет Да Нет
А54-4009/23 22.06.2023 Веретенников А.Н. 22.06.2023 Нет Да Нет
А58-6361/22 10.08.2023 Казарин А.А. 10.08.2023 Да Да Нет
А40-50151/23 18.07.2023 Аршванидзе Н.А. 18.07.2023 Нет Да Нет
А40-109507/23 26.07.2023 Кушакова Н.В. 26.07.2023 Нет Да Нет
А75-18412/20 07.06.2023 Золотова Л.П. 07.06.2023 Нет Да Нет
А51-8330/23 13.06.2023 Ермошенко О.А. 13.06.2023 Нет Да Нет
А40-103589/23 27.06.2023 Лыпкань Е.П. 27.06.2023 Нет Да Нет
А40-74417/23 31.07.2023 Коломиец С.А. ООО "Генстройтранс" 31.07.2023 Нет Да Нет
А40-90368/23 12.07.2023 Бастырова Г.Р. 12.07.2023 Нет Да Нет
А41-38971/23 15.06.2023 Рыжков М.О. 15.06.2023 Нет Да Нет
А32-10671/23 04.07.2023 Кутузов А.М. 04.07.2023 Нет Да Нет
А33-19131/22 26.06.2023 Синицына Е.В. 26.06.2023 Да Да Нет
А59-1167/22 19.06.2023 Мельникова Т.И. 19.06.2023 Нет Да Нет
А07-23673/22 06.06.2023 Фахрисламов Р.Р. 06.06.2023 Да Да Нет
А32-15316/23 05.07.2023 Блажнов Ю.А. 05.07.2023 Да Да Нет
А07-13558/23 22.06.2023 Назаров Р.М. 22.06.2023 Нет Да Нет
А47-15796/21 21.06.2023 Неверов Н.В. 21.06.2023 Да Да Нет
А49-4317/22 25.07.2023 Шаяхметов И.Н. 25.07.2023 Да Да Нет
А72-5736/23 15.06.2023 Белоусова Т.И. 15.06.2023 Нет Да Нет
А08-436/21 26.06.2023 Кондратенко Е.А. 26.06.2023 Да Да Нет
А32-57188/22 01.01.1970 Самсонова И.В. 01.01.1970 Да Да Нет
А15-1822/23 08.06.2023 Цвеханова З.М. 08.06.2023 Нет Да Нет
А55-14610/23 19.06.2023 Можгова Е.В. 19.06.2023 Да Да Нет
А64-3593/21 01.06.2023 Осипян В.В. 01.06.2023 Да Да Нет
А64-4843/22 01.06.2023 Дуванов В.Н. 01.06.2023 Нет Да Нет
А74-9265/21 21.06.2023 Аллеборн Н.И. 21.06.2023 Да Да Нет
А54-4195/23 17.07.2023 Зеленская С.В. 17.07.2023 Нет Да Нет
А09-3811/22 13.06.2023 Кобаль И.И. 13.06.2023 Да Да Нет
А76-13912/23 04.07.2023 Пичугин О.В. 04.07.2023 Нет Да Нет
А51-7925/23 20.06.2023 Каверзина Ю.Э. 20.06.2023 Нет Да Нет
А44-2761/23 27.06.2023 Федоров М.И. 27.06.2023 Нет Да Нет
А43-18994/22 05.06.2023 Тюфякова Ю.Е. Громова С.А. 05.06.2023 Да Да Нет
А60-14155/22 21.06.2023 Писанов М.А. 21.06.2023 Да Да Нет
А49-9783/20 25.07.2023 Свобода Т.О. 25.07.2023 Да Да Нет
А03-5297/22 01.06.2023 Кокорев С.А. 01.06.2023 Да Да Нет
А03-1548/23 08.06.2023 Михальченко И.В. 08.06.2023 Нет Да Нет
А65-11494/23 21.06.2023 Новик В.Ю. 21.06.2023 Нет Да Нет
А72-18722/21 14.06.2023 Хабибувллох Ш. ФНС России 14.06.2023 Да Да Нет
А09-4519/23 10.07.2023 Пищулина О.С. 10.07.2023 Нет Да Нет
А65-13469/23 21.06.2023 Думчева Н.И. 21.06.2023 Нет Да Нет
А28-5425/23 12.07.2023 Андреев А.Л. Танасиенко М.Н. 12.07.2023 Да Да Нет
А40-103026/23 26.07.2023 Ермолаев А.С. 26.07.2023 Нет Да Нет
А57-26627/22 01.06.2023 Савельев Д.А. 01.06.2023 Да Да Нет
А19-9837/23 07.06.2023 Мальцева Н.С. 07.06.2023 Нет Да Нет
А19-9467/23 25.07.2023 Никандрова А.К. 25.07.2023 Нет Да Нет
А75-23845/22 08.06.2023 Куюмчян Т.А. ООО "Комлекс-КА" 08.06.2023 Да Да Нет
А23-4016/23 04.07.2023 Панкратов Е.Н. 04.07.2023 Нет Да Нет
А75-7534/23 27.07.2023 Хужина М.В. 27.07.2023 Нет Да Нет
А54-2043/23 14.06.2023 Чудаков А.Н. 14.06.2023 Нет Да Нет
А04-982/23 29.05.2023 Медведева О.А. 29.05.2023 Да Да Нет
А53-16112/23 28.06.2023 Беломостнова О.М. 28.06.2023 Нет Да Нет
А56-37534/23 20.06.2023 Дальская Т.В. 20.06.2023 Нет Да Нет
А41-13508/22 13.06.2023 Ильиченко О.К. 13.06.2023 Да Да Нет
А40-101150/23 22.06.2023 Болобошин А.И. ООО "СМАРТ СЕВЕР-ЗАПАД" 22.06.2023 Да Да Нет
А41-15183/23 15.06.2023 Лызлов С.С. 15.06.2023 Нет Да Нет
А75-17099/21 05.06.2023 Саркисян Ж.Г. 05.06.2023 Да Да Нет
А56-21776/23 31.05.2023 Шикина Е.К. 31.05.2023 Нет Да Нет
А41-40204/23 21.06.2023 Соболева О.А. 21.06.2023 Нет Да Нет
А41-23009/23 15.06.2023 Паланчук А.Е. 15.06.2023 Нет Да Нет
А32-21204/22 01.06.2023 Грабарук А.В. 01.06.2023 Нет Да Нет
А23-830/23 22.06.2023 Кулик А.С. 22.06.2023 Нет Да Нет
А12-3900/22 15.06.2023 Алганов Д.Н. 15.06.2023 Да Да Нет
А12-8181/23 20.06.2023 Марушева Л.И. 20.06.2023 Нет Да Нет
А78-5370/23 20.07.2023 Швецова В.А. 20.07.2023 Нет Да Нет
А78-5265/23 11.07.2023 Фархулина С.Л. 11.07.2023 Нет Да Нет
А42-2240/23 19.06.2023 Чеботова Я.С. 19.06.2023 Нет Да Нет
А65-12879/23 15.06.2023 Ершова В.С. 15.06.2023 Нет Да Нет
А78-5096/23 14.06.2023 Филатова Т.С. 14.06.2023 Нет Да Нет
А06-4066/23 14.06.2023 Коловская Е.В. Банк ВТБ 14.06.2023 Нет Да Нет
А55-13376/23 05.06.2023 Новинская О.А. 05.06.2023 Нет Да Нет
А50-13331/21 13.06.2023 Галкина Н.А. 13.06.2023 Да Да Нет
А76-44519/20 13.06.2023 Недоспасова Л.А. 13.06.2023 Да Да Нет
А70-8082/23 27.06.2023 Дусанов Т.Б. 27.06.2023 Да Да Нет
А40-103694/23 31.07.2023 Брандуш А.И. 31.07.2023 Нет Да Нет
А40-100696/23 27.06.2023 Пантин В.Н. 27.06.2023 Нет Да Нет
А34-6176/23 14.06.2023 Иванов Р.А. 14.06.2023 Нет Да Нет
А40-106526/23 07.06.2023 Савицкая С.В. 07.06.2023 Нет Да Нет
А33-15321/20 19.06.2023 Бойко Л.И. 19.06.2023 Да Да Нет
А24-4468/20 04.07.2023 Косыгина Н.А. 04.07.2023 Да Да Нет
А32-52015/20 14.06.2023 Сиднев А.В. 14.06.2023 Да Да Нет
А60-62047/21 14.06.2023 Шамиданов Р.Т. 14.06.2023 Да Да Нет
А33-5496/23 16.06.2023 Курипко С.Ф. 16.06.2023 Да Да Нет
А49-2431/23 26.06.2023 Тураева О.Т. 26.06.2023 Нет Да Нет
А40-140690/21 31.07.2023 Исакова Ж.Л. 31.07.2023 Да Да Нет
А40-80107/23 26.06.2023 Умаров Р.Р. 26.06.2023 Нет Да Нет
А22-2271/22 14.06.2023 Ганский А.Ю. 14.06.2023 Нет Да Нет
А12-2703/23 30.05.2023 Добров З.В. 30.05.2023 Да Да Нет
А56-27588/23 21.06.2023 Каллистова Е.Е. 21.06.2023 Нет Да Нет
А78-3157/23 08.08.2023 Попов А.П. 08.08.2023 Да Да Нет
А41-38224/23 19.06.2023 Алексеева Т.И. 19.06.2023 Нет Да Нет
А65-36343/22 02.06.2023 Валиев М.Р. 02.06.2023 Да Да Нет
А68-13722/21 23.05.2023 Магсумов Р.З. 23.05.2023 Нет Да Нет
А27-11669/22 24.05.2023 Исаева А.А. 24.05.2023 Нет Да Нет
А41-29665/23 07.06.2023 Колыманова Е.В. 07.06.2023 Нет Да Нет
А73-7074/23 19.06.2023 Запорожец С.Н. 19.06.2023 Нет Да Нет
А41-29031/23 29.06.2023 Кашемиров А.В. 29.06.2023 Нет Да Нет
А41-73574/22 08.06.2023 Кузьмина С.Н. 08.06.2023 Да Да Нет
А40-60780/23 18.07.2023 Смирнова С.А. 18.07.2023 Да Да Нет
А41-31244/23 13.06.2023 Григорьева О.И. 13.06.2023 Нет Да Нет
А53-9735/23 28.06.2023 Кошель Г.Г. 28.06.2023 Нет Да Нет
А64-3918/23 21.06.2023 Зайцев Д.А. 21.06.2023 Нет Да Нет
А41-32567/23 05.06.2023 Насоян Н.Р. 05.06.2023 Нет Да Нет
А45-21819/21 19.06.2023 Солохин П.А. 19.06.2023 Да Да Нет
А45-12136/23 07.06.2023 Ларионова С.С. 07.06.2023 Нет Да Нет
А60-29446/21 22.06.2023 Шубина М.Г. 22.06.2023 Да Да Нет
А76-35131/20 05.07.2023 Гарифуллина Е.Н. 05.07.2023 Да Да Нет
А76-28498/20 05.07.2023 Лукинский И.В. 05.07.2023 Да Да Нет
А76-9796/20 05.07.2023 Мошкин З.Г. 05.07.2023 Да Да Нет
А76-29579/18 05.07.2023 Юсупов В.В. 05.07.2023 Да Да Нет
А32-17500/23 05.07.2023 Арап С.Ю. 05.07.2023 Нет Да Нет
А27-25072/20 19.06.2023 Серохвостов В.Д. 19.06.2023 Да Да Нет
А32-21321/23 05.06.2023 Сахаров Д.Э. 05.06.2023 Нет Да Нет
А55-14305/23 07.06.2023 Кузнецова Т.В. 07.06.2023 Нет Да Нет
А76-13361/23 14.06.2023 Капустин В.Е. 14.06.2023 Нет Да Нет
А55-9393/23 21.06.2023 Анохина А.М. 21.06.2023 Нет Да Нет
А56-110994/21 01.06.2023 Плысюк В.Я. 01.06.2023 Да Да Нет
А45-12715/23 20.06.2023 Иваненко О.Г. 20.06.2023 Нет Да Нет
А55-11255/23 26.06.2023 Астраханская Т.В. 26.06.2023 Нет Да Нет
А47-2108/23 27.06.2023 Ахмеров И.Х. 27.06.2023 Да Да Нет
А56-109028/22 07.06.2023 Золотарева Е.В. 07.06.2023 Нет Да Нет
А66-7017/22 05.06.2023 Занков В.Ю. 05.06.2023 Да Да Нет
А18-4198/21 07.06.2023 Льянов М-Г.М. 07.06.2023 Нет Да Нет
А63-11901/22 31.05.2023 Алтунян К.С. 31.05.2023 Нет Да Нет
А41-8497/23 21.06.2023 Тимонин А.Ю. 21.06.2023 Нет Да Нет
А74-9840/21 26.06.2023 Чичинина З.А. 26.06.2023 Да Да Нет
А47-21443/19 19.06.2023 Циунель С.Н. 19.06.2023 Да Да Нет
А41-16549/23 14.06.2023 Шек К.Э. 14.06.2023 Нет Да Нет
А07-30524/20 18.05.2023 Миронов А.Г. 18.05.2023 Да Да Нет
А07-13371/23 10.07.2023 Ильясов И.Ю. 10.07.2023 Нет Да Нет
А03-3771/23 23.05.2023 Титова С.В. 23.05.2023 Да Да Нет
А42-3661/23 05.07.2023 Крятова Е.Н. 05.07.2023 Нет Да Нет
А70-22212/22 29.05.2023 Крылова О.В. 29.05.2023 Да Да Нет
А35-8348/19 31.05.2023 Тертов А.И. ФНС России 31.05.2023 Да Да Нет
А81-8917/22 08.06.2023 Антонова Н.В. 08.06.2023 Нет Да Нет
А51-9386/22 30.05.2023 Литвинова И.Н. 30.05.2023 Нет Да Нет
А45-8538/23 05.06.2023 Федонова С.Я. 05.06.2023 Да Да Нет
А51-7496/21 27.06.2023 Тихонова О.В. 27.06.2023 Да Да Нет
А72-5699/23 06.06.2023 Баунина Е.Н. 06.06.2023 Нет Да Нет
А55-3799/20 17.05.2023 Костин А.В. 17.05.2023 Да Да Нет
А56-39684/23 18.07.2023 Асабов А.Н. 18.07.2023 Нет Да Нет
А55-13352/23 07.06.2023 Иванов М.П. 07.06.2023 Нет Да Нет
А55-13353/23 05.06.2023 Колосунина Г.Н. 05.06.2023 Нет Да Нет
А55-13986/23 07.06.2023 Тютюева Ю.А. 07.06.2023 Нет Да Нет
А47-14792/20 21.06.2023 Николаев Г.В. 21.06.2023 Да Да Нет
А64-8585/21 22.05.2023 Галищев Н.В. 22.05.2023 Нет Да Нет
А64-9733/20 07.06.2023 Дедов Г.М. 07.06.2023 Нет Да Нет
А65-22477/22 22.05.2023 Данилова Г.Я. 22.05.2023 Нет Да Нет
А15-1649/22 23.05.2023 Гамзатова Р.М. 23.05.2023 Нет Да Нет
А08-2597/22 25.05.2023 Клочко В.П. 25.05.2023 Нет Да Нет
А65-36858/22 22.05.2023 Гараев Э.А. АКБ "АК Барс" 22.05.2023 Нет Да Нет
А25-961/21 05.06.2023 Киятов А.Н. 05.06.2023 Нет Да Нет
А19-23930/21 08.06.2023 Сафеев В.В. 08.06.2023 Да Да Нет
А38-2131/22 13.06.2023 Мамыкова М.Я. 13.06.2023 Нет Да Нет
А58-6357/21 01.06.2023 Черкашина Л.Н. 01.06.2023 Да Да Нет
А27-23231/21 14.06.2023 Махмудов К.К.о. 14.06.2023 Да Да Нет
А40-98802/23 27.06.2023 Попов В.В. 27.06.2023 Нет Да Нет
А32-16086/21 07.06.2023 Петросян А.В. 07.06.2023 Да Да Нет
А66-16236/21 25.05.2023 Филин В.Б. 25.05.2023 Да Да Нет
А41-27516/23 19.06.2023 Кашина Н.А. 19.06.2023 Нет Да Нет
А41-34714/23 15.06.2023 Прокудина Е.Н. 15.06.2023 Нет Да Нет
А41-7658/22 06.07.2023 Горбатова М.Ю. 06.07.2023 Да Да Нет
А45-11915/23 08.06.2023 Фарафонова С.А. 08.06.2023 Нет Да Нет
А66-10443/22 30.05.2023 Восканян Л.С. 30.05.2023 Нет Да Нет
А70-3970/23 23.05.2023 Николаенко А.А. 23.05.2023 Да Да Нет
А40-84599/23 04.07.2023 Егорычев С.А. 04.07.2023 Нет Да Нет
А40-152454/22 08.06.2023 Неводник А.И. 08.06.2023 Нет Да Нет
А40-15007/23 06.06.2023 Губарева Т.Д. 06.06.2023 Да Да Нет
А40-83745/23 27.06.2023 Артемова Ю.Г. 27.06.2023 Нет Да Нет
А40-101052/23 24.07.2023 Михеева М.В. 24.07.2023 Нет Да Нет
А40-101259/23 26.07.2023 Романова С.В. 26.07.2023 Нет Да Нет
А40-84594/23 04.07.2023 Туманов С.Н. 04.07.2023 Нет Да Нет
А40-239607/20 23.05.2023 Суханов В.В. 23.05.2023 Да Да Нет
А67-3168/23 01.06.2023 Шубина Н.В. 01.06.2023 Нет Да Нет
А76-13378/23 06.06.2023 Капустина А.Ю. 06.06.2023 Нет Да Нет
А50-10419/23 22.05.2023 Бортникова Л.Б. 22.05.2023 Нет Да Нет
А83-14111/22 22.05.2023 Кешвидинова Л.В. 22.05.2023 Нет Да Нет
А55-30964/22 07.06.2023 Джаубатыров Х.Б. 07.06.2023 Да Да Нет
А73-6417/22 22.05.2023 Ларских Е.В. 22.05.2023 Нет Да Нет
А41-72813/21 23.05.2023 Пушкаш И.В. 23.05.2023 Да Да Нет
А73-16439/17 05.06.2023 Федькин В.Л. 05.06.2023 Да Да Нет
А41-30671/23 13.07.2023 Степанова М.В. 13.07.2023 Нет Да Нет
А41-25991/23 19.06.2023 Козлова А.Р. 19.06.2023 Нет Да Нет
А41-28849/23 31.05.2023 Гавджаева А.Г. 31.05.2023 Нет Да Нет
А55-13355/23 29.05.2023 Дробот Ю.В. 29.05.2023 Нет Да Нет
А55-365/22 07.06.2023 Иванов А.В. 07.06.2023 Да Да Нет
А72-14958/21 05.06.2023 Козлова М.Н. 05.06.2023 Да Да Нет
А43-11256/23 17.07.2023 Смирнов А.А. 17.07.2023 Нет Да Нет
А41-36743/23 25.07.2023 Шевченко Т.Е. 25.07.2023 Нет Да Нет
А50-10709/23 26.05.2023 Тимофеев А.П. 26.05.2023 Нет Да Нет
А46-3435/22 24.05.2023 Чумаров Р.Ф. 24.05.2023 Да Да Нет
А40-69661/23 29.06.2023 Арутюнян С.А. 29.06.2023 Нет Да Нет
А40-96536/23 19.07.2023 Норкин П.А. 19.07.2023 Нет Да Нет
А40-80191/23 21.07.2023 Дидевич М.Ю. 21.07.2023 Нет Да Нет
А40-81820/23 15.06.2023 Башкатов М.М. 15.06.2023 Нет Да Нет
А40-96607/23 21.07.2023 Комиссаров Е.Ю. 21.07.2023 Нет Да Нет
А40-100707/23 26.06.2023 Акопян А.В. 26.06.2023 Нет Да Нет
А75-20796/22 31.07.2023 Власова Н.Е. 31.07.2023 Да Да Нет
А28-16495/21 16.06.2023 Протасова Е.В. 16.06.2023 Да Да Нет
А63-430/23 31.05.2023 Бородинов Ю.С. 31.05.2023 Да Да Нет
А54-7943/20 01.06.2023 Авдохин С.А. 01.06.2023 Да Да Нет
А54-3785/23 10.07.2023 Капитонов Н.Н. 10.07.2023 Нет Да Нет
А45-3851/19 23.05.2023 Насоленко Е.М. 23.05.2023 Да Да Нет
А54-3784/23 05.07.2023 Демидова И.И. 05.07.2023 Нет Да Нет
А42-2102/23 07.06.2023 Кириллова Т.В. 07.06.2023 Нет Да Нет
А12-6530/23 05.06.2023 Андросов П.Д. 05.06.2023 Нет Да Нет
А28-15090/22 11.07.2023 Рогачев С.М. 11.07.2023 Да Да Нет
А70-9593/23 04.07.2023 Глухова С.В. 04.07.2023 Нет Да Нет
А82-17219/21 14.06.2023 Косенко М.В. 14.06.2023 Да Да Нет
А81-11372/22 24.05.2023 Исмаилов Р.И. 24.05.2023 Нет Да Нет
А51-24299/18 01.06.2023 Потемкин Н.Ф. 01.06.2023 Да Да Нет
А51-7754/23 14.06.2023 Ульман К.В. 14.06.2023 Нет Да Нет
А51-6229/23 07.06.2023 Давыдовская Н.П. 07.06.2023 Нет Да Нет
А15-2939/23 15.06.2023 Мехралиева С.Г. 15.06.2023 Нет Да Нет
А75-3004/23 01.08.2023 Егиазарян С.Ф. ПАО Банк "Финансовая корпорация открытие" 01.08.2023 Да Да Нет
А51-18816/17 27.06.2023 Бабина Л.В. Бабин А.В. 27.06.2023 Да Да Нет
А04-9119/20 31.05.2023 Григорова Е.В. 31.05.2023 Да Да Нет
А24-2147/23 06.06.2023 Маркина Л.П. 06.06.2023 Нет Да Нет
А56-35815/23 30.05.2023 Рубцов И.А. 30.05.2023 Нет Да Нет
А41-17551/23 14.06.2023 Шустенко Н.С. 14.06.2023 Нет Да Нет
А66-12929/22 30.05.2023 Кабанков М.Ю. 30.05.2023 Нет Да Нет
А59-2662/23 08.06.2023 Задорская О.В. 08.06.2023 Нет Да Нет
А41-26991/23 04.07.2023 Поляков М.А. 04.07.2023 Нет Да Нет
А41-65761/21 18.05.2023 Лихолетов В.А. 18.05.2023 Да Да Нет
А40-91173/23 28.06.2023 Аппарин С.Г. 28.06.2023 Нет Да Нет
А40-64158/23 26.07.2023 Мамигонов А.В. Дегтярев Д.В. 26.07.2023 Да Да Нет
А56-24999/23 23.05.2023 Юрьев Э.В. 23.05.2023 Нет Да Нет
А65-11313/23 26.05.2023 Хальфин А.Б. 26.05.2023 Нет Да Нет
А55-13351/23 22.05.2023 Авдеев К.В. 22.05.2023 Нет Да Нет
А40-209159/22 26.05.2023 Серебрякова М.В. 26.05.2023 Нет Да Нет
А56-20921/20 16.06.2023 Герасимович Л.А. 16.06.2023 Нет Да Нет
А41-26193/23 14.06.2023 Метелкин А.В. 14.06.2023 Нет Да Нет
А41-98602/22 18.07.2023 Окереафор Н.В. 18.07.2023 Нет Да Нет
А41-11366/23 23.05.2023 Дегтярева А.А. 23.05.2023 Нет Да Нет
А56-35704/23 29.06.2023 Меднис Р. ООО "Профмастер" к/у Денисенко Д.В. 29.06.2023 Нет Да Нет
А41-36221/23 29.06.2023 Казарян М.С. 29.06.2023 Нет Да Нет
А56-34729/23 19.07.2023 Пеньков Н.И. 19.07.2023 Нет Да Нет
А24-2115/23 05.07.2023 Шаравин В.Е. 05.07.2023 Нет Да Нет
А41-36935/23 22.06.2023 Мамедов Н.А. 22.06.2023 Нет Да Нет
А41-36716/23 22.06.2023 Терехов О.В. 22.06.2023 Нет Да Нет
А53-14296/23 28.06.2023 Парыгина Л.В. 28.06.2023 Нет Да Нет
А47-11799/21 01.06.2023 Шавкунова Г.Н. 01.06.2023 Да Да Нет
А83-7001/21 15.05.2023 Скфорцов А.И. 15.05.2023 Нет Да Нет
А27-11994/22 17.05.2023 Логинова Е.А. 17.05.2023 Нет Да Нет
А75-4872/22 17.05.2023 Слинкина И.А. 17.05.2023 Нет Да Нет
А18-1584/22 19.05.2023 Шаухалов О.С. 19.05.2023 Нет Да Нет
А26-1987/22 15.05.2023 Носенко С.С. 15.05.2023 Нет Да Нет
А45-14179/22 18.05.2023 Зайцева Е.С. 18.05.2023 Нет Да Нет
А40-14416/23 22.05.2023 Макаров К.А. 22.05.2023 Нет Да Нет
А40-78218/23 10.07.2023 Буланцев В.Н. Щекутьев И.А. 10.07.2023 Нет Да Нет
А48-3203/21 15.05.2023 Павел А.П. 15.05.2023 Нет Да Нет
А40-150264/21 13.06.2023 Пахомов Д.Н. 13.06.2023 Да Да Нет
А41-19900/21 18.05.2023 Зимин А.Б. 18.05.2023 Да Да Нет
А41-22980/23 21.06.2023 Мокеев А.В. 21.06.2023 Нет Да Нет
А41-33785/23 28.06.2023 Щебинин С.Ю. ООО "1С-ВайзЭдвайс" 28.06.2023 Нет Да Нет
А70-7832/23 27.06.2023 Сихворт Ю.И. 27.06.2023 Да Да Нет
А65-12218/23 05.06.2023 Былинин В.С. 05.06.2023 Нет Да Нет
А41-36263/22 25.05.2023 Графова Т.Н. 25.05.2023 Нет Да Нет
А59-2530/23 24.05.2023 Сторощук А.В. 24.05.2023 Нет Да Нет
А40-90702/23 11.07.2023 Мыриков Д.А. 11.07.2023 Нет Да Нет
А55-4879/19 31.05.2023 Калишкин С.С. 31.05.2023 Да Да Нет
А51-3933/23 31.05.2023 Смирнов З.П. 31.05.2023 Нет Да Нет
А28-16345/21 06.06.2023 Шевнин А.В. 06.06.2023 Нет Да Нет
А78-4706/23 04.07.2023 Нохрин П.Б. 04.07.2023 Нет Да Нет
А19-8982/23 29.05.2023 Омеляшко Н.В. 29.05.2023 Нет Да Нет
А41-34928/23 29.05.2023 Харусь Т.В. 29.05.2023 Нет Да Нет
А41-28972/23 29.05.2023 Шмырева Н.В. 29.05.2023 Нет Да Нет
А40-90906/23 10.07.2023 Третьяков А.А. 10.07.2023 Нет Да Нет
А40-90755/23 10.07.2023 Попов Н.В. 10.07.2023 Нет Да Нет
А32-19041/23 15.06.2023 Меховская В.Е. 15.06.2023 Нет Да Нет
А54-3629/23 02.06.2023 Ферина А.В. 02.06.2023 Нет Да Нет
А28-15768/21 06.06.2023 Дворяшин А.А. 06.06.2023 Да Да Нет
А15-2738/23 08.06.2023 Омаров М.М. 08.06.2023 Нет Да Нет
А32-15691/23 28.06.2023 Узунян А.И. 28.06.2023 Нет Да Нет
А08-6948/21 18.05.2023 Арутюнян Г.Р. 18.05.2023 Да Да Нет
А19-8630/23 15.06.2023 Муфахарова Н.П. 15.06.2023 Нет Да Нет
А57-10363/21 29.05.2023 Скворцова Е.А. 29.05.2023 Да Да Нет
А40-93638/23 08.06.2023 Богданов И.В. 08.06.2023 Нет Да Нет
А40-68687/23 07.06.2023 Башкайкина Е.Ю. 07.06.2023 Нет Да Нет
А40-46972/23 22.05.2023 Очерхаджиев А.С. 22.05.2023 Нет Да Нет
А14-5122/23 05.07.2023 Некрасов Ю.А. 05.07.2023 Нет Да Нет
А61-2206/23 19.06.2023 Секоев В.Ф. 19.06.2023 Нет Да Нет
А40-256121/20 30.05.2023 Джуварлы С.Т.о. 30.05.2023 Да Да Нет
А42-3384/23 05.06.2023 Болотова Г.В. 05.06.2023 Нет Да Нет
А40-81538/23 27.06.2023 Бутенев К.А. 27.06.2023 Нет Да Нет
А40-245986/21 30.05.2023 Котенков И.Г. 30.05.2023 Да Да Нет
А53-14295/23 29.06.2023 Парушева Н.В. 29.06.2023 Нет Да Нет
А43-9835/23 20.07.2023 Гришанин С.В. АО "Тинькофф Банк" 20.07.2023 Нет Да Нет
А41-5891/23 18.05.2023 Бутрина А.В. 18.05.2023 Нет Да Нет
А19-7744/23 29.05.2023 Ламбина С.Г. 29.05.2023 Нет Да Нет
А03-11375/22 24.05.2023 Кованова О.Н. 24.05.2023 Да Да Нет
А03-2375/23 23.05.2023 Громов В.А. 23.05.2023 Нет Да Нет
А75-3489/23 05.06.2023 Бахышов В.С.о. 05.06.2023 Нет Да Нет
А23-3236/20 10.07.2023 Стрыкова В.Ю. 10.07.2023 Да Да Нет
А51-7223/23 20.06.2023 Кудинова Н.М. 20.06.2023 Нет Да Нет
А47-11003/21 16.05.2023 Морозов С.А. 16.05.2023 Да Да Нет
А54-2615/21 23.06.2023 Лубков В.А. 23.06.2023 Да Да Нет
А12-32260/19 25.05.2023 Игольников В.В. 25.05.2023 Да Да Нет
А41-23518/23 24.05.2023 Синицын А.А. 24.05.2023 Нет Да Нет
А75-18164/22 30.05.2023 Чибисова Л.И. 30.05.2023 Нет Да Нет
А64-9615/21 22.06.2023 Крутских И.С. 22.06.2023 Да Да Нет
А40-127612/18 05.06.2023 Кузовлев В.В. 05.06.2023 Да Да Нет
А08-84/23 25.05.2023 Уколов М.П. к/у ООО КгДОЛСТ "Кубань" 25.05.2023 Да Да Нет
А03-6445/23 22.05.2023 Жернаклев Н.П. 22.05.2023 Да Да Нет
А51-6986/23 06.06.2023 Матвеева Е.В. 06.06.2023 Нет Да Нет
А51-7079/23 06.06.2023 Щербатых П.П. 06.06.2023 Нет Да Нет
А55-14154/22 17.05.2023 Акопов Э.М. 17.05.2023 Да Да Нет
А03-4928/23 26.05.2023 Варламова А.В. 26.05.2023 Нет Да Нет
А42-3297/23 05.06.2023 Веселова Л.Н. 05.06.2023 Нет Да Нет
А03-4868/23 26.05.2023 Тюменцев С.Ю. 26.05.2023 Нет Да Нет
А75-13882/21 08.06.2023 Грачева Л.П. 08.06.2023 Да Да Нет
А49-12961/19 07.06.2023 Алексеев А.А. 07.06.2023 Да Да Нет
А76-1820/19 05.06.2023 Деркач Е.А. 05.06.2023 Да Да Нет
А32-20997/23 31.05.2023 Твердохлеб А.И. 31.05.2023 Нет Да Нет
А41-26525/23 29.06.2023 Деянов А.А. 29.06.2023 Нет Да Нет
А76-22370/22 15.05.2023 Дергилева Т.К. 15.05.2023 Нет Да Нет
А41-31179/23 30.05.2023 Завистовский А.В. 30.05.2023 Нет Да Нет
А73-14262/22 24.05.2023 Жданович Н.А. 24.05.2023 Нет Да Нет
А41-22472/23 17.05.2023 Бредова Е.О. 17.05.2023 Нет Да Нет
А41-22825/23 17.05.2023 Сапронов А.С. 17.05.2023 Нет Да Нет
А60-19239/23 16.05.2023 Заманова К.Г. 16.05.2023 Нет Да Нет
А40-53363/23 15.05.2023 Иутина Н.Ю. ФГБУК "Агенство по управлению и сипользованию памятников истории и культуры" 15.05.2023 Нет Да Нет
А15-1970/21 22.05.2023 Тайгибова М.А. 22.05.2023 Нет Да Нет
А33-16567/20 29.05.2023 Данилевич Т.А. 29.05.2023 Да Да Нет
А12-10482/23 07.06.2023 Фоменко К.О. 07.06.2023 Нет Да Нет
А12-9026/23 01.06.2023 Турчин И.И. 01.06.2023 Нет Да Нет
А57-10724/23 05.06.2023 Рафикова И.М. 05.06.2023 Нет Да Нет
А22-529/21 23.05.2023 Шабуров Ц.Б. 23.05.2023 Нет Да Нет
А57-10542/23 20.06.2023 Агаджанян Н.В. 20.06.2023 Нет Да Нет
А31-17027/21 23.05.2023 Козлов А.А. Иванов П.Р. 23.05.2023 Да Да Нет
А49-1451/23 19.06.2023 Баткаева Р.И. 19.06.2023 Нет Да Нет
А45-11424/23 08.06.2023 Шабабова Л.М., Шабабов Д.А. 08.06.2023 Нет Да Нет
А51-6767/23 30.05.2023 Лопина А.И. 30.05.2023 Нет Да Нет
А32-28767/22 16.05.2023 Гусейнов В.А. 16.05.2023 Да Да Нет
А53-9574/21 25.05.2023 Смирнова В.Н. 25.05.2023 Нет Да Нет
А40-75328/23 03.08.2023 Рехлов М.Г. 03.08.2023 Нет Да Нет
А40-90364/23 26.06.2023 Емельяшенков Я.В. 26.06.2023 Нет Да Нет
А40-154683/21 31.05.2023 Грушевская О.В. 31.05.2023 Да Да Нет
А55-12021/23 17.05.2023 Солодовник Е.Н. 17.05.2023 Нет Да Нет
А40-146593/22 22.05.2023 Майорова К.К. 22.05.2023 Да Да Нет
А40-96340/23 01.06.2023 Большакова И.В. 01.06.2023 Нет Да Нет
А32-20458/23 20.07.2023 Королев Е.Ю. 20.07.2023 Нет Да Нет
А61-1281/22 13.06.2023 Терехов К.И. 13.06.2023 Нет Да Нет
А43-8099/23 21.06.2023 Приползин В.Ю., Приползина С.В. 21.06.2023 Нет Да Нет
А41-34214/23 13.06.2023 Филаткин С.В. 13.06.2023 Нет Да Нет
А41-22475/23 22.06.2023 Касымова Е.К. 22.06.2023 Нет Да Нет
А73-1738/21 14.06.2023 Рященко В.А. 14.06.2023 Нет Да Нет
А41-34735/23 29.06.2023 Макаров С.В. 29.06.2023 Нет Да Нет
А41-36146/23 07.06.2023 Гужва Д.А. 07.06.2023 Нет Да Нет
А32-1713/23 15.06.2023 Шмуль Ю.А., Шмуль И.С. 15.06.2023 Нет Да Нет
А60-18834/23 19.05.2023 Шухардин А.И. 19.05.2023 Нет Да Нет
А53-292/23 13.06.2023 Юдин И.Е. 13.06.2023 Нет Да Нет
А41-34730/23 08.06.2023 Желихажева Л.И. 08.06.2023 Нет Да Нет
А53-7455/21 25.05.2023 Карик А.А. 25.05.2023 Нет Да Нет
А53-14297/23 21.06.2023 Ашуба Т.М. 21.06.2023 Нет Да Нет
А23-7860/22 31.05.2023 Пономаренко Г.В. 31.05.2023 Да Да Нет
А70-5658/23 29.06.2023 Архипова Н.А. 29.06.2023 Нет Да Нет
А70-2289/23 05.06.2023 Петрухина А.Д. 05.06.2023 Да Да Нет
А13-13054/20 04.07.2023 Волжин С.М. 04.07.2023 Да Да Нет
А33-25331/20 05.06.2023 Пятыхова Н.В. 05.06.2023 Нет Да Нет
А53-14299/23 15.08.2023 Карасева О.А. 15.08.2023 Нет Да Нет
А07-8977/22 17.05.2023 Ибрагимова К.Ш. 17.05.2023 Да Да Нет
А41-47298/22 17.05.2023 Мищенко И.В. 17.05.2023 Да Да Нет
А40-130874/21 07.06.2023 Селиванова Е.Г. 07.06.2023 Да Да Нет
А55-20831/22 22.05.2023 Масленникова А.А. 22.05.2023 Да Да Нет
А36-3544/23 07.06.2023 Новикова А.И. 07.06.2023 Нет Да Нет
А41-77113/22 23.05.2023 Асанов К.М. 23.05.2023 Нет Да Нет
А26-3623/23 22.05.2023 Федорова В.П. 22.05.2023 Нет Да Нет
А48-1114/22 29.05.2023 Лунина Е.В. 29.05.2023 Да Да Нет
А48-6973/22 30.05.2023 Панкратова Ю.Н. 30.05.2023 Нет Да Нет
А04-3349/23 14.06.2023 Бибик К.А. 14.06.2023 Нет Да Нет
А41-34183/23 22.06.2023 Насибов М.Ш. 22.06.2023 Нет Да Нет
А41-34088/23 22.06.2023 Голиков И.А. 22.06.2023 Нет Да Нет
А41-10865/22 07.06.2023 Чибисов А.А. 07.06.2023 Нет Да Нет
А41-49494/22 07.06.2023 Грачев С.С. 07.06.2023 Нет Да Нет
А53-20481/19 26.06.2023 Адильбиев А.А. 26.06.2023 Нет Да Нет
А11-4830/22 15.06.2023 Казимова Т.Н. 15.06.2023 Да Да Нет
А53-13271/23 24.05.2023 Горбикова Е.В. 24.05.2023 Нет Да Нет
А55-11910/23 29.05.2023 Снигуров К.В. 29.05.2023 Нет Да Нет
А60-20875/23 29.05.2023 Баландина А.С. 29.05.2023 Нет Да Нет
А56-36196/23 31.05.2023 Петросян А.К. 31.05.2023 Нет Да Нет
А32-13703/23 18.05.2023 Малоев М.А. 18.05.2023 Нет Да Нет
А65-9483/23 19.06.2023 Трифонова И.А. 19.06.2023 Нет Да Нет
А53-13223/23 14.06.2023 Иванова Н.С. 14.06.2023 Нет Да Нет
А32-11994/23 04.07.2023 Конинян М.Т. 04.07.2023 Нет Да Нет
А40-65075/22 24.05.2023 Казарян Г.Л. 24.05.2023 Нет Да Нет
А40-85772/23 06.06.2023 Новокщенов И.Н. 06.06.2023 Нет Да Нет
А32-7134/21 19.06.2023 Снигирева Т.С. 19.06.2023 Да Да Нет
А73-5899/23 25.05.2023 Шестакова Г.А. 25.05.2023 Нет Да Нет
А41-27467/23 21.06.2023 Кузовкова Л.В. 21.06.2023 Нет Да Нет
А79-8279/20 29.05.2023 Васильев И.С. 29.05.2023 Да Да Нет
А40-69700/23 06.06.2023 Никитенко Е.А. 06.06.2023 Нет Да Нет
А40-85499/23 26.06.2023 Станко И.М. 26.06.2023 Нет Да Нет
А41-31685/23 30.05.2023 Михалевская Т.В. 30.05.2023 Нет Да Нет
А45-15023/22 30.05.2023 Зайцев С.В. 30.05.2023 Нет Да Нет
А19-7942/21 16.05.2023 Генералова Е.В. 16.05.2023 Да Да Нет
А12-9040/23 31.05.2023 Митигузов Р.М. 31.05.2023 Нет Да Нет
А70-6075/23 29.05.2023 Аликбашева К.Е. 29.05.2023 Нет Да Нет
А12-9670/23 23.05.2023 Редкозубова Т.Н. 23.05.2023 Нет Да Нет
А27-10518/20 22.05.2023 Кустиков А.В. 22.05.2023 Да Да Нет
А33-9467/22 14.06.2023 Артемьева Н.В. 14.06.2023 Нет Да Нет
А64-3119/23 22.06.2023 Магу Р.А. Московский областной Банк 22.06.2023 Да Да Нет
А32-41332/19 05.05.2023 Ступко Д.В. ПАО "Краснодарский кревой инвестиционный банк" 05.05.2023 Нет Да Нет
А60-38434/21 30.05.2023 Кондратов А.А. АО "Дом.РФ" 30.05.2023 Да Да Нет
А58-5014/22 21.06.2023 Наумов Э.В. 21.06.2023 Да Да Нет
А38-3213/21 15.05.2023 Егорова В.В. 15.05.2023 Нет Да Нет
А43-7674/22 23.05.2023 Молоканова К.А. 23.05.2023 Да Да Нет
А31-6070/22 20.06.2023 Назонтьева Л.В. 20.06.2023 Да Да Нет
А75-272/23 07.06.2023 Глинская К.М. 07.06.2023 Да Да Нет
А03-4533/23 15.05.2023 Медведев А.В. 15.05.2023 Нет Да Нет
А12-9049/23 25.05.2023 Тыналииева А.Д. 25.05.2023 Нет Да Нет
А12-2964/22 24.05.2023 Швецов А.Е. 24.05.2023 Да Да Нет
А34-2555/22 15.05.2023 Курицин П.А. 15.05.2023 Да Да Нет
А32-20495/22 31.05.2023 Чеботина Т.В. 31.05.2023 Да Да Нет
А78-4364/23 12.07.2023 Плешков А.Ю. 12.07.2023 Нет Да Нет
А78-4595/23 12.07.2023 Ларченко Е.Н. 12.07.2023 Нет Да Нет
А55-12444/23 31.05.2023 Панферов Д.Н. 31.05.2023 Да Да Нет
А34-20501/22 01.06.2023 Кондратьев С.Н. 01.06.2023 Да Да Нет
А12-9570/23 24.05.2023 Козьменко Г.В. 24.05.2023 Нет Да Нет
А64-3014/22 31.05.2023 Нишукова Е.А. 31.05.2023 Нет Да Нет
А70-24059/21 29.06.2023 Плотников Н.С. 29.06.2023 Нет Да Нет
А19-8374/23 17.05.2023 Воронцова М.Г. 17.05.2023 Нет Да Нет
А22-752/23 11.05.2023 Городоваев Б.Б. АО "Россельхозбанк" 11.05.2023 Да Да Нет
А12-7330/23 25.05.2023 Мустафаев И.О.о. 25.05.2023 Нет Да Нет
А45-21929/22 16.05.2023 Анциферов С.П. 16.05.2023 Да Да Нет
А14-4219/20 07.06.2023 Белоусова М.А. 07.06.2023 Да Да Нет
А19-8191/23 23.05.2023 Белоусова Я.А. 23.05.2023 Нет Да Нет
А19-8361/23 23.05.2023 Васьковский И.В. 23.05.2023 Нет Да Нет
А42-3131/23 31.05.2023 Курбонова И.Б. 31.05.2023 Нет Да Нет
А32-19199/23 15.06.2023 Солдатов Д.А. 15.06.2023 Нет Да Нет
А32-14698/23 29.05.2023 Волна А.В. 29.05.2023 Нет Да Нет
А55-35346/19 17.05.2023 Мартынов И.В. 17.05.2023 Да Да Нет
А11-3466/23 08.06.2023 Ким Е.В. 08.06.2023 Нет Да Нет
А60-20906/23 30.05.2023 Пермикина Л.А. 30.05.2023 Нет Да Нет
А46-5414/23 01.06.2023 Ткач Г.В. 01.06.2023 Нет Да Нет
А53-14298/23 24.05.2023 Аведян В.В. 24.05.2023 Нет Да Нет
А78-4263/23 13.07.2023 Забежинская Е.С. 13.07.2023 Нет Да Нет
А72-3231/23 20.06.2023 Степанян Р.Р. 20.06.2023 Нет Да Нет
А40-77554/23 29.06.2023 Бубнов М.В. 29.06.2023 Нет Да Нет
А43-9776/23 22.06.2023 Сазонова Е.С. 22.06.2023 Нет Да Нет
А79-3869/21 23.05.2023 Ефремов В.И. 23.05.2023 Да Да Нет
А73-5658/23 22.05.2023 Мурач Н.Ю. 22.05.2023 Нет Да Нет
А73-5639/23 05.06.2023 Журенко Я.В. 05.06.2023 Нет Да Нет
А34-20559/22 01.06.2023 Токарев В.Ю. 01.06.2023 Да Да Нет
А41-27483/23 29.05.2023 Золотов Е.А. 29.05.2023 Нет Да Нет
А55-9009/23 22.05.2023 Фролов К.А. 22.05.2023 Нет Да Нет
А55-12342/23 29.05.2023 Гаффаров Р.Р. 29.05.2023 Нет Да Нет
А08-10364/22 31.05.2023 Дробышева А.В. 31.05.2023 Да Да Нет
А28-8500/22 29.05.2023 Горлова С.Д. 29.05.2023 Да Да Нет
А63-11907/22 24.05.2023 Морозова Е.А. 24.05.2023 Да Да Нет
А33-11298/22 16.05.2023 Чапаева Н.В. 16.05.2023 Да Да Нет
А48-5413/22 08.06.2023 Василевская И.А. 08.06.2023 Да Да Нет
А62-1417/21 11.05.2023 Варнавский Д.А. 11.05.2023 Нет Да Нет
А65-15729/22 17.05.2023 Гарипова Р.С. 17.05.2023 Нет Да Нет
А07-20673/21 17.05.2023 Иксанова Н.Я. 17.05.2023 Да Да Нет
А57-23892/22 16.05.2023 Антюфеев А.А. 16.05.2023 Да Да Нет
А54-3497/23 30.06.2023 Сорокина Е.Н. 30.06.2023 Нет Да Нет
А70-8506/23 23.05.2023 Вавилова И.П. 23.05.2023 Да Да Нет
А42-3285/23 31.05.2023 Михайлова О.Б. 31.05.2023 Нет Да Нет
А08-13187/21 01.06.2023 Красноперова В.Д. 01.06.2023 Да Да Нет
А75-24408/22 07.06.2023 Меркулов Д.Р. 07.06.2023 Да Да Нет
А29-10792/22 19.05.2023 Зашихина Е.В. 19.05.2023 Нет Да Нет
А32-20030/23 29.05.2023 Дурнеева О.Н. 29.05.2023 Нет Да Нет
А32-62701/22 16.05.2023 Дзхивалковский Ф.Н. 16.05.2023 Нет Да Нет
А34-387/23 01.06.2023 Бастрычкин Е.В. 01.06.2023 Да Да Нет
А34-20829/22 01.06.2023 Соловьев В.Г. 01.06.2023 Да Да Нет
А46-6774/23 01.06.2023 Космодамианская Д.В. 01.06.2023 Нет Да Нет
А41-27637/23 29.05.2023 Ахмедханов Д.Т. 29.05.2023 Нет Да Нет
А41-28851/23 29.05.2023 Сопуев К.Д. 29.05.2023 Нет Да Нет
А60-21398/20 24.05.2023 Бедоцепов А.А. 24.05.2023 Да Да Нет
А53-10263/23 05.06.2023 Юдина Е.С. 05.06.2023 Нет Да Нет
А04-622/23 24.05.2023 Щетинин А.М. 24.05.2023 Да Да Нет
А41-34092/23 07.06.2023 Коптев П.В. 07.06.2023 Нет Да Нет
А40-54833/23 15.06.2023 Дедов В.В. 15.06.2023 Нет Да Нет
А34-2002/23 29.05.2023 Варакин А.Н. 29.05.2023 Да Да Нет
А53-12790/23 20.06.2023 Михайлов П.Н. 20.06.2023 Нет Да Нет
А46-9993/22 16.05.2023 Иванов С.Г. 16.05.2023 Нет Да Нет
А41-17770/21 29.05.2023 Старков Д.А. 29.05.2023 Да Да Нет
А52-5556/21 17.05.2023 Петрова С.Г. 17.05.2023 Да Да Нет
А56-35353/23 05.07.2023 Пестов Б.О. 05.07.2023 Нет Да Нет
А60-38743/21 31.05.2023 Котелевец Ю.И. 31.05.2023 Да Да Нет
А55-11401/23 17.05.2023 Фирсова Т.В. 17.05.2023 Нет Да Нет
А40-218974/22 22.05.2023 Истомина М.А. 22.05.2023 Нет Да Нет
А07-11675/23 06.06.2023 Рахимова Л.А. 06.06.2023 Нет Да Нет
А41-29661/23 15.06.2023 Варданян К.А. 15.06.2023 Нет Да Нет
А41-28318/23 15.06.2023 Подгорелов Д.Г. 15.06.2023 Нет Да Нет
А78-4330/23 06.07.2023 Вельц О.В. 06.07.2023 Нет Да Нет
А32-7734/19 13.06.2023 Кулян С.С. 13.06.2023 Да Да Нет
А14-6312/23 07.08.2023 Шилова Я.В. 07.08.2023 Нет Да Нет
А58-2324/22 23.05.2023 Наумова О.С. 23.05.2023 Нет Да Нет
А56-15974/23 18.05.2023 Югансон Е.Н. 18.05.2023 Нет Да Нет
А72-16987/22 01.06.2023 Папанова Н.В. 01.06.2023 Да Да Нет
А46-7129/23 08.06.2023 Алексеева Н.В. АО "Россельхозбанк" 08.06.2023 Да Да Нет
А65-10761/23 20.06.2023 Хисамутдинов Э.Р. 20.06.2023 Нет Да Нет
А78-4365/23 27.06.2023 Бадриашвили С.А. 27.06.2023 Нет Да Нет
А56-120850/19 11.05.2023 Виноградов Ю.Ю. 11.05.2023 Да Да Нет
А40-91234/23 28.06.2023 Брулева Е.В. 28.06.2023 Нет Да Нет
А40-80833/23 22.06.2023 Колотенко Ю.А. 22.06.2023 Нет Да Нет
А65-10594/23 24.05.2023 Аптралов И.Б. 24.05.2023 Нет Да Нет
А40-88077/23 26.05.2023 Жданюк С.А. 26.05.2023 Нет Да Нет
А40-86239/23 07.07.2023 Овчинников М.И. 07.07.2023 Нет Да Нет
А45-10698/23 29.05.2023 Осипова И.В. 29.05.2023 Нет Да Нет
А27-1192/21 11.05.2023 Сергеев В.Н. 11.05.2023 Нет Да Нет
А13-5603/22 14.06.2023 Минюхин А.Е. 14.06.2023 Да Да Нет
А27-24471/21 11.05.2023 Маркова Ю.А. 11.05.2023 Да Да Нет
А33-13240/22 12.05.2023 Шарипов С.В. 12.05.2023 Нет Да Нет
А27-8863/22 11.05.2023 Пругова Т.В. 11.05.2023 Нет Да Нет
А33-33596/21 12.05.2023 Близнюк Н.Н. 12.05.2023 Да Да Нет
А33-14393/22 12.05.2023 Иконников А.Н. 12.05.2023 Нет Да Нет
А18-1055/22 15.05.2023 Солсанов Д.И. 15.05.2023 Нет Да Нет
А53-18790/19 24.05.2023 Шашкин Д.В. 24.05.2023 Нет Да Нет
А40-87712/23 07.06.2023 Журавлева В.М. 07.06.2023 Нет Да Нет
А40-54051/23 17.07.2023 Семенова О.А. 17.07.2023 Нет Да Нет
А40-89292/23 13.07.2023 Баяринов А.А. 13.07.2023 Нет Да Нет
А40-92057/23 23.06.2023 Пешкова А.М. 23.06.2023 Нет Да Нет
А40-87918/23 22.05.2023 Заверюха А.А. 22.05.2023 Нет Да Нет
А40-207466/22 19.06.2023 Кристенсен К.Ф. 19.06.2023 Да Да Нет
А11-8642/21 19.05.2023 Гамзатов Р.Р. 19.05.2023 Да Да Нет
А59-931/23 25.05.2023 Монгуш У.Р. 25.05.2023 Да Да Нет
А59-4818/22 18.07.2023 Шестаков В.В. 18.07.2023 Нет Да Нет
А40-62649/23 21.06.2023 Ковач С.В. 21.06.2023 Нет Да Нет
А40-94408/23 30.05.2023 Севрюгина Л.А. 30.05.2023 Нет Да Нет
А41-22848/23 22.06.2023 Козьмин А.А. Старцева С.А. 22.06.2023 Нет Да Нет
А41-18168/23 08.06.2023 Гусев В.П. 08.06.2023 Нет Да Нет
А41-33092/23 22.06.2023 Соколов А.А. 22.06.2023 Нет Да Нет
А41-17087/23 01.06.2023 Шакурова А.С. 01.06.2023 Нет Да Нет
А32-20000/23 12.07.2023 Рыженкова С.Н. 12.07.2023 Нет Да Нет
А40-274846/21 29.06.2023 Скрябин М.В. 29.06.2023 Да Да Нет
А40-87721/23 29.06.2023 Черновая А.В. 29.06.2023 Нет Да Нет
А40-88234/23 03.08.2023 Волков С.Н. 03.08.2023 Нет Да Нет
А40-90359/23 26.06.2023 Крылова С.В. 26.06.2023 Нет Да Нет
А4-91597/23 21.06.2023 Оваканян Ж.С. 21.06.2023 Нет Да Нет
А36-2914/22 07.06.2023 Нагиналюк А.В. 07.06.2023 Да Да Нет
А19-11058/22 17.05.2023 Гычева О.Е. 17.05.2023 Нет Да Нет
А40-87926/23 26.06.2023 Кудрявцев А.С. 26.06.2023 Нет Да Нет
А79-1066/23 19.07.2023 Соломатов С.А. 19.07.2023 Да Да Нет
А39-2407/23 08.08.2023 Корзаков В.Е. Салькаев Р.Г. 08.08.2023 Да Да Нет
А22-945/23 12.05.2023 Гиляндикова М.М. 12.05.2023 Нет Да Нет
А40-20301/23 10.05.2023 Василовский Р.В. ЗАО "Петровской" 10.05.2023 Нет Да Нет
А56-18212/23 12.05.2023 Русаков Н.В. 12.05.2023 Нет Да Нет
А22-1029/23 05.05.2023 Яшкилева Т.В. 05.05.2023 Нет Да Нет
А58-9100/2021 15.06.2023 Бушмелева Е.Г. 15.06.2023 Нет Да Нет
А48-7939/2021 30.05.2023 Сотников Ю.П. 30.05.2023 Нет Да Нет
А48-1050/2022 04.05.2023 Прокопьева М.В. 04.05.2023 Нет Да Нет
А41-32916/2023 01.06.2023 Чернов А.А. 01.06.2023 Нет Да Нет
А69-1232/2023 21.06.2023 Доржу О.С. АО "Россельхозбанк" в лице Тувинского регионального филиала 21.06.2023 Нет Да Нет
А41-30039/2023 08.06.2023 Зонов И.В. 08.06.2023 Нет Да Нет
А41-31633/2023 24.05.2023 Корнеев Д.С. 24.05.2023 Нет Да Нет
А40-20413/2021 24.05.2023 Данилова Е.О. 24.05.2023 Нет Да Нет
А40-81701/2023 25.05.2023 Гурбанов Э.Д.О. 25.05.2023 Нет Да Нет
А40-88330/2023 08.06.2023 Маликова И.В. 08.06.2023 Нет Да Нет
А40-86103/2023 25.05.2023 Халюк В.А. 25.05.2023 Нет Да Нет
А40-79582/2023 12.07.2023 Богачева И.П. 12.07.2023 Нет Да Нет
А40-22075/2023 06.06.2023 Асадова М.А.к. 06.06.2023 Нет Да Нет
А24-1854/2023 06.06.2023 Суслова Л.А. 06.06.2023 Нет Да Нет
А26-6352/2016 01.06.2023 Штапнов А.А. 01.06.2023 Нет Да Нет
А40-19496/2021 26.06.2023 Левашов В.В. 26.06.2023 Нет Да Нет
А50-6206/2021 23.05.2023 Брызгалова М.В. 23.05.2023 Нет Да Нет
А37-992/2023 06.06.2023 Борозна И.А. 06.06.2023 Нет Да Нет
А60-19059/2023 15.05.2023 Бойцова Н.О. 15.05.2023 Нет Да Нет
А53-12176/2023 18.05.2023 Еремеева И.А. 18.05.2023 Нет Да Нет
А53-12175/2023 05.06.2023 Мещанинов Ф.В. 05.06.2023 Нет Да Нет
А43-9999/2023 10.07.2023 Синягин Е.А. 10.07.2023 Нет Да Нет
А43-11008/2023 20.06.2023 Мхитарян Г.Г. 20.06.2023 Нет Да Нет
А50-9289/2023 03.07.2023 Созыкина Е.Н. 03.07.2023 Нет Да Нет
А08-7016/2022 16.05.2023 Хаврошин С.П. 16.05.2023 Нет Да Нет
А09-489/2021 18.05.2023 Серов Ю.А. 18.05.2023 Нет Да Нет
А82-11117/2021 01.06.2023 Митрофанов С.А. 01.06.2023 Нет Да Нет
А45-9613/2023 25.05.2023 Киселев В.О. 25.05.2023 Нет Да Нет
А41-11905/2023 29.05.2023 Меркулов Е.С. 29.05.2023 Нет Да Нет
А41-28527/2023 08.06.2023 Еремичев Г.А. 08.06.2023 Нет Да Нет
А03-11970/2022 11.05.2023 Гордиенко В.А. 11.05.2023 Нет Да Нет
А70-8188/2023 23.05.2023 Пакулева О.Н. 23.05.2023 Нет Да Нет
А68-8061/2020 29.05.2023 Панин М.В. 29.05.2023 Нет Да Нет
А33-33642/2022 24.05.2023 Турищева Л.И. 24.05.2023 Нет Да Нет
А76-5182/2021 22.05.2023 Блинова Н.А. 22.05.2023 Нет Да Нет
А58-5619/2020 06.06.2023 Санников А.Д. 06.06.2023 Нет Да Нет
А48-11177/2020 15.05.2023 Абрамочкина И.В. 15.05.2023 Нет Да Нет
А75-4176/2023 14.06.2023 Евдокимова М.С. 14.06.2023 Нет Да Нет
А75-6679/2023 02.06.2023 Бардачева Т.Н. 02.06.2023 Нет Да Нет
А45-9629/2023 17.05.2023 Распутина С.Г. 17.05.2023 Нет Да Нет
А40-232901/2016 19.06.2023 Идирисов А.Р. 19.06.2023 Нет Да Нет
А40-83735/2023 24.05.2023 Ковалев А.В. 24.05.2023 Нет Да Нет
А53-12157/2023 20.05.2023 Ворончихина С.А. 20.05.2023 Нет Да Нет
А25-2074/2022 23.05.2023 Черкашина Т.А. 23.05.2023 Нет Да Нет
А47-2456/2021 16.05.2023 Студеникин А.Н. 16.05.2023 Нет Да Нет
А60-29446/2021 04.05.2023 Шубина М.Г. 04.05.2023 Нет Да Нет
А41-29452/2023 08.07.2023 Часовникова Е.А. 08.07.2023 Нет Да Нет
А73-14262/2022 02.05.2023 Жданович Н.А. 02.05.2023 Нет Да Нет
А22-248/2023 24.04.2023 Бадмаев Д.В. АО Россельхозбанк 24.04.2023 Нет Да Нет
А31-6541-7/2022 16.05.2023 Морозова Л.В. 16.05.2023 Нет Да Нет
А33-31862/2022 12.05.2023 Панкова Н.Ю. 12.05.2023 Нет Да Нет
А57-17707/2022 14.05.2023 Гармотька О.С. 14.05.2023 Нет Да Нет
А67-4495/2018 22.05.2023 Чуприн Ю.А. 22.05.2023 Нет Да Нет
А36-1111/2021 03.05.2023 Нагиналюк Р.В. 03.05.2023 Нет Да Нет
А70-7860/2023 01.06.2023 Шабанова Т.В. 01.06.2023 Нет Да Нет
А73-19965/2022 16.05.2023 Фиткулин Н.Н. 16.05.2023 Нет Да Нет
А36-3353/2022 06.07.2023 Богомолова Л.А. 06.07.2023 Нет Да Нет
А40-59831/2018 15.06.2023 Кушнир И.Б. 15.06.2023 Нет Да Нет
А41-23242/2023 06.06.2023 Ожиганова Н.П. 06.06.2023 Нет Да Нет
А41-30149/2023 05.06.2023 Максимова Л.С. 05.06.2023 Нет Да Нет
А08-8697/2020 18.05.2023 Воропаева Е.В. 18.05.2023 Нет Да Нет
А33-8089/2022 02.05.2023 Ивченкова И.В. 02.05.2023 Нет Да Нет
А54-3135/2023 21.06.2023 Михайлова Э.В. 21.06.2023 Нет Да Нет
А82-2669/2022 31.05.2023 Дьячков Д.А. 31.05.2023 Нет Да Нет
А53-12378/2023 16.05.2023 Рыковская А.А. 16.05.2023 Нет Да Нет
А58-3033/2023 22.05.2023 Гончарова Т.Л. 22.05.2023 Нет Да Нет
А50-8699/2022 25.05.2023 Ложкин С.А. 25.05.2023 Нет Да Нет
А79-72/2021 19.05.2023 Федорова Н.А. 19.05.2023 Нет Да Нет
А63-17363/2022 23.05.2023 Гайдаш М.П. 23.05.2023 Нет Да Нет
А70-7473/2023 30.05.2023 Буланая С.М. 30.05.2023 Нет Да Нет
А55-8114/2023 15.05.2023 Хохлов А.С. ПАО "АК Барс" Банк 15.05.2023 Нет Да Нет
А53-13181/2023 08.06.2023 Жирикова О.С. 08.06.2023 Нет Да Нет
А54-9246/2021 16.05.2023 Винокурова Л.Д. 16.05.2023 Нет Да Нет
А40-79574/2023 27.06.2023 Ширяев А.Д. 27.06.2023 Нет Да Нет
А40-85707/2023 24.05.2023 Багапова А.А. 24.05.2023 Нет Да Нет
А40-80930/2023 14.06.2023 Семченков А.Д. 14.06.2023 Нет Да Нет
А64-2242/2023 11.05.2023 Быкова Н.В. 11.05.2023 Нет Да Нет
А40-78194/2023 05.07.2023 Блохина А.В. 05.07.2023 Нет Да Нет
А40-83777/2023 06.06.2023 Иванюшин В.В. 06.06.2023 Нет Да Нет
А55-37267/2021 15.05.2023 Сызранцева А.О. 15.05.2023 Нет Да Нет
А42-2989/2023 24.05.2023 Петряшева Н.И. 24.05.2023 Нет Да Нет
А28-3958/2023 14.06.2023 Волков А.В. 14.06.2023 Нет Да Нет
А57-34106/2020 04.05.2023 Лазарев К.В. 04.05.2023 Нет Да Нет
А55-9933/2023 10.05.2023 Молдобаева Б.И. 10.05.2023 Нет Да Нет
А41-12486/2023 11.05.2023 Курбатова Г.И. 11.05.2023 Нет Да Нет
А54-3113/2023 22.05.2023 Киселева С.В. 22.05.2023 Нет Да Нет
А50-9324/2023 26.06.2023 Нелюбова А.А. 26.06.2023 Нет Да Нет
А23-1823/2023 16.05.2023 Нестеров А.В. 16.05.2023 Нет Да Нет
А72-1147/2023 11.05.2023 Зиятов Р.Р. 11.05.2023 Нет Да Нет
А44-3307/2021 15.05.2023 Горюнов Н.В. 15.05.2023 Нет Да Нет
А44-6338/2021 16.05.2023 Гайбуллаева О.Ш. 16.05.2023 Нет Да Нет
А52-3282/2021 11.05.2023 Виноградов Ю.М. ФНС 11.05.2023 Нет Да Нет
А41-32915/2023 08.06.2023 Андрюхин К.В. 08.06.2023 Нет Да Нет
А47-10905/2020 17.05.2023 Редько А.Ю. 17.05.2023 Нет Да Нет
А41-29318/2023 29.05.2023 Ермишова Н.Н. 29.05.2023 Нет Да Нет
А41-33019/2023 08.06.2023 Ефимова М.В. 08.06.2023 Нет Да Нет
А59-2393/2023 15.05.2023 Кариев Ф.П. 15.05.2023 Нет Да Нет
А41-31176/2023 29.05.2023 Третьякова Н.Е. 29.05.2023 Нет Да Нет
А41-36394/2021 11.05.2023 Стрельников С.А. 11.05.2023 Нет Да Нет
А74-11438/2019 08.06.2023 Снежко Ю.Н. 08.06.2023 Нет Да Нет
А74-6305/2021 07.07.2023 Гулякова Е.Д. 07.07.2023 Нет Да Нет
А32-13602/2023 03.07.2023 Сотникова В.В. 03.07.2023 Нет Да Нет
А51-443/2023 15.06.2023 Лембикова Л.Ю. 15.06.2023 Нет Да Нет
А75-5884/2023 10.05.2023 Бабкин А.В. 10.05.2023 Нет Да Нет
А76-40009/2019 15.05.2023 Сиразетдинов Р.А. 15.05.2023 Нет Да Нет
А57-28834/2017 04.05.2023 Липатова А.П. 04.05.2023 Нет Да Нет
А53-40735/2022 07.06.2023 Айба С.Р. 07.06.2023 Нет Да Нет
А32-11484/2015 03.07.2023 ИП Гетьман Р.В. 03.07.2023 Нет Да Нет
А33-26602/2021 12.05.2023 Прокопьев К.С. 12.05.2023 Нет Да Нет
А19-8184/2022 18.05.2023 Васкевич Т.В. 18.05.2023 Нет Да Нет
А40-80952/2023 23.05.2023 Храмова В.С. 23.05.2023 Нет Да Нет
А81-11372/2022 04.05.2023 Исмаилов Р.И. 04.05.2023 Нет Да Нет
А40-43197/2023 19.06.2023 Газарян Т.Н. 19.06.2023 Нет Да Нет